Jeżeli śmierć nastąpiła w domu (niezależnie od tego, czy w dzień w nocy):

 1. Wezwij lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe celem stwierdzenia zgonu.
 2. Poinformuj firmę pogrzebową o śmierci celem ustalenia odbioru ciała z miejsca zgonu.
 3. Do odbioru ciała wystarczy karta informacyjna lub karta zgonu.
 4. Po powyższych czynnościach następuje eksportacja ciała z miejsca zgonu.
 5. Jeśli personel medyczny stwierdzający zgon nie miał uprawnień do wystawienia karty zgonu należy z otrzymaną kartą informacyjną oraz dowodem osobistym osoby zmarłej zgłosić się do lekarza rodzinnego/przychodni rejonowej celem uzyskania karty zgonu.
 6. Karta zgonu jest podstawą do rejestracji zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (pobrania odpisu aktu zgonu). Urzędem właściwym dla rejestracji zgonu jest USC w mieście/gminie, w której nastąpił zgon, niezależnie od miejsca zamieszkania lub zameldowania.
 7. Zanim przejdziesz do dalszych czynności lub ustaleń skontaktuj się z nami – pozostajemy do twojej dyspozycji.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu / Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym / Domu Opieki / itp:

 1. Poinformuj nas o fakcie śmierci celem ustalenia dalszych kroków działania – my ustalimy z prosektorium przyszpitalnym kwestię odbioru ciała.
 2. Zgłoś się do szpitala / Zakładu Opiekuńczo Leczniczego / Domu Opieki celem uzyskania karty zgonu.
 3. Karta zgonu jest podstawą do rejestracji zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (pobrania odpisu aktu zgonu). Urzędem właściwym dla rejestracji zgonu jest USC w mieście/gminie, w której nastąpił zgon, niezależnie od miejsca zamieszkania lub zameldowania.
 4. Zanim przejdziesz do dalszych czynności lub ustaleń skontaktuj się z nami – pozostajemy do twojej dyspozycji.

Comments are closed.