Pomoc psychologiczna po stracie – odradzanie nadziei

„Kiedy uświadomimy sobie, że nie da się zastąpić jednego człowieka drugim, rola odpowiedzialności, jaką ponosimy za własne życie i jego podtrzymywanie, ukaże nam się w całej swej wielkości.” Viktor E. Frankl

Śmierć bliskiej osoby jest niewyobrażalną tragedią, wielką raną. Siła przeżywania tej straty zależy od  głębokości relacji ze zmarłą osobą oraz od tego, czy zdążyliśmy się z nią pożegnać. Nikt nie jest przygotowany na śmierć bliskiej osoby, jednak jest ona tym bardziej dotkliwa im bardziej niespodziewana i nagła. Gdy następuje w traumatycznych okolicznościach istnieje niebezpieczeństwo, że żałoba będzie miała nietypowy przebieg. Ludzie, którzy nagle doznali straty z reguły częściej potrzebują wsparcia i pomocy niż ci, którzy wiedzieli od jakiegoś czasu, że bliska im osoba umiera.

Żałoba jest procesem. Doznajemy jej w sferze psychicznej, somatycznej (ciało), duchowej i społecznej. Stanowi odpowiedź na utratę i jej konsekwencje.

Początkiem terapii osób w żałobie jest zawsze konsultacja (może być telefoniczna lub przez Skype), która umożliwia rozpoznanie problemu. Po niej, jeśli jest to wskazane, proponuję dalszą pracę stacjonarnie, w moim gabinecie, lub online.

Jest to czas szczególny, który jest przeżywany indywidualnie, dlatego w zależności od potrzeb, proponuję różne formy pomocy:

  1. Interwencja kryzysowa – jest to forma profilaktyki przed pogrążeniem się w żal patologiczny, niszczący. Dzięki tym spotkaniom osoba pogrążona w żałobie może uzewnętrznić trudne emocje, uwierzyć, że jest w stanie przetrwać osamotnienie i cierpienie oraz na nowo odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości.
  2. Psychoterapia indywidualna dorosłych – to pomoc dla osób przeżywających stratę w sposób bardzo destrukcyjny, gdy długo utrzymują się objawy żalu, w tym różne formy żalu powikłanego. Dzięki tym spotkaniom możliwe jest „przepracowanie straty”, uwolnienie się od leku przed śmiercią, wrogości, głębokiej depresji, przedłużających się stanów smutku, apatii, wycofania czy nieustannego wspominania, a nawet myśli samobójczych.
  3. Wsparcie po stracie dla dzieci i młodzieży – niezwykle ważna w tym procesie jest pomoc dorosłych, bliskich. Każde dziecko/ nastolatek przeżywa stratę bardzo indywidualnie i w zależności od wieku rozwojowego. Oni nie mogą zostać z przeżywaną żałobą sami. Kiedy warto zgłosić się do specjalisty? Gdy zauważamy u dziecka: długotrwały smutek, apatię, wycofanie, zachowanie jakby nic się nie stało, obojętność na wcześniejsze zajęcia, hobby, unikanie rówieśników, poszukiwanie samotności, przemęczenie, osłabienie, niewyspanie, ale też nadaktywność, pobudzenie, wagarowanie, używki, kradzieże, grożenie samobójstwem.
  4. Pomagam kobietom, które doświadczyły utraty dziecka nienarodzonego.
  5. Grupa wsparcia – jest to oferta dla osób, które zgłaszają się w związku z żałobą po stracie kogoś bliskiego i potrzebują pomocy w bieżącym kryzysie związanym ze stratą. Gromadzi osoby, dla których wspólnym problemem jest doświadczanie straty i trudności związanych ze zmianą sytuacji życiowej po śmierci bliskiego. Służy temu, aby pomóc uczestnikom radzić sobie z własnymi uczuciami, udzielać rad, dzielić się doświadczeniem. Głównym źródłem wsparcia są dla siebie nawzajem uczestnicy, ze względu na bycie w podobnej sytuacji. Grupa spotyka się dziesięć razy, co dwa tygodnie. Proponowany termin to środy, godz. 18.00. Liczebność grupy 4-8 osób (od tego uzależnia się uruchomienie grupy). Spotkania odbywają się w stacjonarnie w gabinecie lub online.

mgr Ewa Kozłowska

psychoterapeuta, coach, mentor, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

tel. 608 58 58 37

www.drogadogalilei.pl

Czas trwania sesji – 50 min.

Koszt –  130 zł

Comments are closed.